Bemiddeling

De eerste stap zetten is een teken van moed en lef; je zet je in voor het grotere belang, namelijk weer de brug slaan naar elkaar. Als u toe bent om de stap te maken om het contact te herstellen, of hulp in te schakelen voor anderen, dan wil familiehereniging u daarbij helpen.

Voorwaarden voor aanmelding

De familiebemiddeling vindt vooralsnog enkel plaats in de provincie Noord-Brabant. Een aanvraag is derhalve alleen zinvol wanneer beide partijen daar woonachtig zijn.

U kunt zich telefonisch aanmelden of per email. In de telefonische intake wordt besproken hoe de familiebreuk elkaar steekt en wat er allemaal al gedaan is aan bemiddeling.

Wanneer er grond is om te starten met bemiddeling vindt er een oriënterend gesprek plaats bij u thuis. Daarna wordt contact gelegd met de andere partij en gekeken of er gelegenheid is voor eveneens een oriënterend gesprek bij hen thuis. Afhankelijk van het verloop vinden nog 1 tot 2 gesprekken plaats bij beide partijen thuis. Het voordeel hiervan is dat beide partijen –in hun eigen veilige situatie- hun visie op de situatie kunnen uitleggen en er meer zicht komt op
pijnpunten. Mijn rol is het helder krijgen van (al dan niet gemeenschappelijke) pijnpunten en de ‘vertaler’ kan zijn tussen beide partijen: ‘wat heb je zelf nodig’ en ‘wat heeft de ander van je nodig om het contact weer te herstellen?’.

Na enkele gesprekken is duidelijk of een hereniging mogelijk wordt. Deze hereniging vindt plaats om een plek die voor beiden prettig is, doorgaans op een neutrale plaats, zoals een hotel of restaurant.

In het bemiddelingsgesprek, waarbij ik ook aanwezig ben, wordt aandacht besteed aan ‘datgeen wat nog uitgesproken/gezegd moet worden’ wat nodig is om een streep onder het verleden te zetten. Daarnaast bespreken we wat verwachtingen zijn ten aanzien van de toekomst.


Naar Kosten...

Bemiddeling

Familie is ...