Dit is ons levensverhaal. Ik en mijn vrouw zijn 100% onschuldig en komen op voor de beste zorgwensen voor beste gezondheidszorg! We zijn bij onafhankelijke zorgverlener geweest die geen zorgen heeft gemeld en 1 dag daarna is onze baby van 6 weken oud gestolen dat zonder gronden en zonder hoorzitting via corrupte rechter en al 12 jaar lang vermist in criminele kinderontvoering en kinderhandel netwerken om 1-2 miljoen euro zorgfraude te plegen om illegale subsidies te ontvangen! Dit is criminele kinderontvoering, gijzeling, kinderhandel en mensenhandel dat totaal verboden en illegaal is! Dit mag niet en kan niet! Dit mag nooit gebeuren! Dit is ontoelaatbaar en ongeoorloofd! Nu rechtvaardigheid voor onze gezin & familie! Beëindig nu de criminele kinderontvoering, gijzeling, gevangenschap en gedwongen verdwijning van onze dochter! Beëindig nu deze zware criminele inhumane misdaden tegen onze dochter, onze gezin en onze familie! Voor het ware belang nu met spoed onmiddellijke directe terugplaatsing van Allicia naar biologische ouders & familie voor gezinshereniging om Allicia nu in veiligheid te brengen! Dat is het bevel van de allerhoogste en almachtige in naam van het absolute. Zolang er geen rechtvaardigheid voor ons is kan er ook geen vrede en geen vrijheid zijn! Onze dochter Allicia is in ernstig levensgevaar en wordt elke dag misbruikt, verkracht, zwaar mishandeld, verwaarloosd, gevangen en gegijzeld op geheime locaties door totale wildvreemden die onze dochter aan het mishandelen, verwaarlozen, verkrachten en vermoorden zijn. Onze dochter wordt tot slaaf gemaakt, verkocht, verhandeld, seksueel uitgebuit, emotioneel & geestelijk verwaarloosd en financieel uitgebuit in kinderhandel & mensenhandel netwerken waar de overheid, politiek en regering aan schuldig is! Onze baby kreeg direct na de onrechtmatige uithuisplaatsing blauwe plekken in de lies, een knalrode ontstoken kont en knalrode ontstoken opgezwollen vagina die wijd open stond! Toen onze baby nog bij ons was had nooit deze problemen. Allicia is altijd door ons erg goed verzorgd met ware liefde van onze hart & ziel. Eerste levensjaar onze dochter al 6 verschillende illegale pleeggezinnen gehad! De politie, justitie, rechters en politici etc zijn hier erg schuldig aan dat op hun goddeloze geweten hebben! Allicia wordt elke dag misbruikt, uitgebuit, mishandeld, verwaarloosd en verkracht bij totale wildvreemden daarom wordt uit het zicht van de bloedeigen liefdevolle zorgzame biologische ouders & familie gehouden! Allicia wordt gegijzeld op geheime locaties bij totale wildvreemden dat levensgevaarlijk is! Daarom mogen we al die tijd niet weten waar onze dochter is, mogen we geen contact en niet praten. We mogen niet weten hoe het met onze dochter gaat en of onze dochter nog leeft. Allicia wordt gehersenspoeld en voorgelogen wie de ware biologische ouders & familie is! Alleen wij de biologische ouders zijn zelf-verantwoordelijk! We komen op voor ware belangen en beste zorgwensen voor beste gezondheidszorg. Iedereen die Allicia van de biologische ouders & familie verwijderen zijn totaal onverantwoordelijk, incompetent, onmenselijk, erg fout en erg slecht bezig! 

 

We hebben onschendbare universele kosmische goddelijke vrijheden en natuurlijke wetten voor gelukkig gezinsleven en biologische familieband met natuurlijk ouderschap! We hebben recht op rust en privacy. Geen inmenging en geen bemoeizorg. Geen slavernij en geen onderdrukking. We hebben recht op autonomie, soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht. We hebben recht op gezinsleven, recht op familie, recht op familieband en recht op gezinshereniging! Allicia heeft de allerbeste en allerliefste biologische ouders & familie van de hele wereld en heel het universum! Allicia is alleen veilig bij de bloedeigen liefdevolle zorgzame biologische ouders & familie om 24/7 te beschermen tegen totale wildvreemden dat pedofielen zijn. Iedereen die zonder toestemming aan onze dochter, onze gezin en onze familie komt is schuldig aan zware misdaden dat zware criminelen, terroristen, misdadigers en psychopaten zijn. Niemand het recht tussen onze gezin, onze familieband en onze familie te komen om ons kapot te maken! Niemand recht met onze gezin & familie te bemoeien omtrent ongewilde bemoeienis. Iedereen die ongevraagd met onze gezin en familie bemoeit zijn erge lafaards en zwakkelingen die te laf en zwak zijn om met eigen leven en familiezaken te bemoeien. Waarom ga zelf geen baby's baren om weg te geven aan wildvreemden? Ga toch uw eigen vader en moeder pesten en laat ons gezin met rust. Onze biologische dochter Allicia is sinds baby van 6 weken oud gestolen en ontvoerd door leugens van onrechtmatige uithuisplaatsing dat zonder gronden, zonder hoorzitting, zonder gerechtsdeurwaarder en zonder verslag van binnentreden via totaal vooringenomen partijdige corrupte rechter van de zwarte criminele toga maffia via illegale geheime zitting dat zonder waarheidsvinding, zonder feitenonderzoek en nooit hebben getoetst op rechten! Daarom onze dochter al 12 jaar lang vermist om te misbruiken en verkrachten in criminele pedofiele kinderontvoering, kindermisbruik, kinderverkrachting en kinderhandel netwerken door gedwongen verdwijning sinds 12 juni 2012 door leugens, fraude, corruptie en machtsmisbruik door 1 valse zorgmelding om onze antroposofische zorgwensen, onafhankelijke zorgverlener en onafhankelijke professionele deskundigen uit te sluiten die nooit zorgen heeft gemeld en 1 dag daarna is onze baby gestolen! Schenden daardoor ook onze recht op vrije artsenkeuze en uitsluiten onze onafhankelijke zorgverlener! Hebben onze onafhankelijke professionele zorgnetwerk afgebroken en biologische familienetwerk uitgesloten door zorgfraude, corruptie, machtsmisbruik en monopolistische dwingzorg en dwangzorg. Want hun zijn erg jaloers op onze liefde, onze baby, onze gezin en onze biologische familie! Want hun zijn totaal hartloos, gevoelloos, liefdeloos en waardeloos want hebben erge slechte ouders die hun nooit liefde en nooit zorgen hebben gegeven omdat zijn gemaakt door een grote fout en mislukking en mochten nooit bestaan. Hebben onze liefde, tijd en energie gestolen en onze zorgwensen ontnomen. Die tijd en liefde die van ons is gestolen kan nooit meer teruggedraaid worden. 

 

We zijn altijd opgekomen voor de beste zorgwensen die hun nooit gehad hebben daarom zo erg jaloers op onze liefde en zorgen daarom hebben onze liefdesbaby gestolen! Ook hebben die dag mijn vrouw ontvoerd en bedreigd in geblindeerde SUV die relatie moest verbreken, geen contact meer met mij mocht en op geheim adres moest wonen anders mocht ze nooit meer de baby zien. Ze kreeg maar 1 uurtje per jaar omgang dat al 3 jaar is stop gezet waar niet gepraat en niet geknuffeld mocht worden. Door onrechtmatige uithuisplaatsing hebben onze dochter ernstig zwaar mishandeld, gemarteld, getraumatiseerd, misbruikt, verkracht, verwaarloosd en onherstelbare beschadiging veroorzaakt! Het is zware kindermishandeling! Het is psychologische verwaarlozing, geestelijke verwaarlozing, emotionele verwaarlozing en seksuele uitbuiting! Onze baby van 6 weken kreeg tijdens de UHP blauwe plekken in de lies door onrechtmatige uithuisplaatsing! Maar ook een knalrode ontstoken kont en knalrode opgezwollen vagina die wijd open stond dat was 3 maanden na UHP toen pas voor eerst omgang kreeg tijdens verschoning van de luier en daarna is omgang stop gezet. Hun hebben zonder toestemming Allicia gevaccineerd en daardoor erg ziek werd, niet meer wilde eten, ernstig gewicht verlies kreeg en onze baby bijna dood ging en vermoord werd. Allicia heeft eerste levensjaar al 6 verschillende illegale pleeggezinnen gehad die telkens naar verschillende kerken en verre landen zijn geweest in het buitenland met onze baby. We hebben onze dochter nooit iets misdaan! We hebben onze dochter altijd super goed verzorgd met ware liefde van onze hart & ziel die alleen biologische ouders & familie kunnen geven. We zijn altijd opgekomen voor de ware belangen en beste zorgwensen voor de beste gezondheidszorg! Dat Allicia van ons is gestolen, wordt verwijdert, geïsoleerd, gegijzeld en gevangen op geheime locaties is totaal illegaal, crimineel, misdadig, schandalig, inhumaan, mensonwaardig en mensonterend! Alle wetboeken, wetten, regels en grondwet worden geschonden! Alle kinderrechten en mensenrechten worden grof geschonden! Het is illegale kinderhandel en mensenhandel!

 

Al 12 jaar lang door leugens mag niemand weten waar onze dochter is! Al die tijd mag niemand praten, geen contact en geen omgang! Al die tijd wordt de ware zorgen, ware liefde en alle veiligheid ontnomen! Dit is pure kindermishandeling, kinderhandel en mensenhandel! Dit is ook zware oudermishandeling en mensenmishandeling! Iedereen die Allicia van de bloedeigen liefdevolle zorgzame biologische ouders & familie verwijderen zijn schuldig aan gijzeling, kinderontvoering, kindersmokkel, kinderhandel, mensenhandel en gedwongen verdwijning! Die dit doen hebben alle menselijkheid hebben verloren dat zware criminelen, misdadigers, psychopaten en terroristen zijn die de doodstraf verdienen. God zal hun eeuwig straffen! Iedereen die toekijkt, niets doet tegen onterechte UHP, hier aan meewerkt en zwijgt is net zo schuldig en zijn landverraders! De overheid, politiek en regering is georganiseerde misdaad en een criminele terroristische organisatie die ernstig schuldig zijn aan criminele babyroof, kinderontvoering, zware kindermishandeling, kindermisbruik, kinderverkrachting, kindermoord, kinderhandel en mensenhandel netwerken. Dit onschuldige mensenlevens kapot maken, families slopen en gezinnen uit elkaar rukken! De Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn ook hartstikke schuldig hieraan dat allemaal leugenaars, bedriegers, criminelen, pedofielen, babydieven, kinderontvoerders, kindermishandelaars, kinderverkrachters en kindermoordenaars zijn. Iedereen die voor de overheid, politiek en regering werkt zijn totaal incompetent, onverantwoordelijk, corrupt en onbetrouwbaar! Ons verhaal en de waarheid wordt overal gecensureerd door de mainstream media, maar ook op facebook en sociale media door de overheid om waarheid in de doofpot te houden! Google censureren ook deze website in de zoekresultaten! 

 

Wij zijn de biologische ouders en familie van onze bloedeigen biologische dochter Allicia Esmeralda geboren op 22 april 2012. Ik ben de biologische vader en dit is de biologische moeder van de familie Winklaar. Mijn vrouw is mijn eerste ware liefde op het eerste gezicht en de vrouw van mijn dromen. Ik heb samen met mijn vrouw onze dochter bewust gemaakt met ware liefde van onze hart en ziel voor levenswens voor gelukkig gezinsleven en biologische familieband met natuurlijk ouderschap. Allicia is ons geschenk van God de Almachtige dat alleen voor ons de bloedeigen biologische ouders is voorbestemd! Biologische familie is het allerbelangrijkste wat er voor ons is! We houden zielsveel van onze bloedeigen dochter Allicia! We zijn altijd opgekomen voor de ware belangen en beste zorgwensen voor de beste gezondheidszorg. Ik, mijn vrouw en onze dochter zijn 100% onschuldig! We geven veel om onze gezondheid, de natuur en biologie. We eten beiden alleen biologisch en veganistisch dieet dat 100% plantaardig is. We zijn 100% goedaardig. We zijn pure zuivere geesten die ons niet door het vlees laten misleiden. We geven veel om het welzijn van dieren. We eten alleen natuurlijk plantaardig biologisch voedsel dat God en de natuur voor ons heeft gemaakt! We eten alleen van de levensboom dat de vrucht van kennis is! We gebruiken alleen natuurlijke medicijnen dat God heeft gemaakt. Ik de vader ben zelf al 20 jaar lang veganist en nog nooit ziek geweest. Allicia heeft de allerliefste, allerbeste en allermooiste biologische ouders en familie ter wereld die ze kan wensen! Iedereen die Allicia van de biologische ouders & familie verwijderen hebben erge slechte ouders en heel slechte familie die erg jaloers op onze familie zijn! Familie is verbonden met zielverwantschap. Allicia heeft bewust voor de eigen biologische ouders uitgekozen! Al 12 jaar lang wordt Allicia de ware zorg en ware liefde ontnomen door de onrechtmatige uithuisplaatsing dat criminele babyroof, kinderontvoering, kinderhandel en gedwongen verdwijning is! We komen op voor ware belangen en beste zorgwensen voor beste gezondheidszorg. We beschermen onze familiewortels omtrent onze biologische familiestamboom. 

 

Waarom mag Allicia niet weten wie de bloedeigen biologische ouders & familie is? Waarom mag Allicia niet weten wie eigen oma's en opa's zijn? Waarom mag Allicia niet weten wie de tantes en ooms zijn? Waarom mag Allicia niet weten wie de neefjes en nichtjes zijn? Waarom mag niemand contact en omgang? Al 12 jaar lang mogen we geen verjaardagen vieren, geen moederdag vieren, geen vaderdag vieren en geen bevrijdingsdag vieren! Waarom mogen we niet vrij zijn? Waarom mogen we geen vrijheid vieren? Waarom mogen we geen rust en privacy hebben? Waarom mogen we geen gezin en familie zijn? Waarom onze gezin & familie terroriseren en kapot maken? Waarom zo jaloers op onze dochter, gezin en familie? Waarom worden we inhumaan, onmenselijk, mensonterend en mensonwaardig behandeld? Waarom mogen we geen familieband hebben? Waarom mogen onze dochter niet feliciteren? Waarom mogen we niet praten, geen contact en geen omgang hebben? Waarom mogen we niet weten waar onze dochter is!? Waarom mogen we geen zicht hebben op onze dochter? Waarom mogen we niet weten hoe het met onze dochter gaat? Waarom wordt onze dochter gegijzeld op geheime locaties bij totale wildvreemden waar niemand zicht heeft? Waarom moet alles geheim? Waarom mogen we geen onafhankelijke zorgverlener hebben die nooit zorgen heeft gemeld? Waarom worden al onze vrijheden ontnomen en onze rechten ernstig geschonden? Waarom wordt Allicia de bloedeigen liefdevolle zorgzame biologische ouders & familie ontnomen? Waarom worden er tientallen zware inhumane misdrijven tegen onze dochter, hele gezin & familie gepleegd? Er wordt discriminatie en onderscheid gepleegd want onze gezin & familie wordt als ongelijk behandeld! Alle kinderrechten en mensenrechten worden grof geschonden! Wij de biologische ouders hebben onze dochter nooit iets misdaan! We zijn altijd opgekomen voor beste zorgwensen voor de beste gezondheidszorg bij onafhankelijke zorgverlener die nooit zorgen heeft gemeld. Allicia is altijd goed door ons verzorgd! De ware liefde, ware zorgen en beste zorgwensen worden ontnomen door de onrechtmatige uithuisplaatsing! Onze dochter wordt al die tijd vermist en gegijzeld in illegale criminele pedofiele kinderontvoering, kindermishandeling, kindermisbruik, kinderverkrachting, kinderprostitutie, kinderhandel en mensenhandel netwerken! Iedereen die onze dochter van de liefdevolle zorgzame biologische ouders en familie verwijderen zijn zware criminelen, misdadigers, psychopaten, terroristen en moordenaars die mijn gezin & familie terroriseren, onze familieband kapot maken en onze dochter aan het gijzelen, verkrachten en vermoorden zijn! Onze dochter is in ernstig levensgevaar en moet nu met spoed onmiddellijk teruggeplaatst worden voor gezinshereniging! Allicia is alleen veilig bij de bloedeigen biologische ouders en familie om onze dochter 24/7 per dag te beschermen tegen wildvreemden! Wildvreemden zijn onnatuurlijk en levensgevaarlijk!

 

Wat is de natuurlijke rol van een biologische moeder en vader? Niet om Allicia onrechtmatig gedwongen door totale wildvreemden te laten gijzelen dat zonder zicht van biologische ouders en familie. Het is onverantwoordelijk en ongeoorloofd! Dit veroorzaakt levenslange trauma en onherstelbare beschadiging. Die Allicia van de biologische ouders & familie verwijderen zijn kindermishandelaars, kindermisbruikers, kinderverkrachters, kinderhandelaren en kindermoordenaars! Hun zijn gezinsslopers en familieband vernielers! Allicia krijgt alleen de ware liefde en zorg krijgen van de bloedeigen liefdevolle zorgzame biologische ouders en familie! Allicia moet 24/7 per dag beschermd worden tegen wildvreemden door de biologische familie zodat Allicia veilig thuis kan opgroeien! Wildvreemden zijn geen biologische familie en kunnen de biologische ouders & familie nooit vervangen! Het blijven altijd totale wildvreemden en surrogaten. Onze biologische dochter Allicia Winklaar is op leeftijd van 6 weken oud midden in de nacht gestolen, ontvoerd en wordt al 12 jaar lang vermist door onrechtmatige uithuisplaatsing sinds 12 juni 2012! Dit allemaal door leugens, bedrog en zorgfraude dat zonder gronden, zonder hoorzitting en zonder gerechtsdeurwaarder. Terwijl we 1 dag daarvoor ons hele gezin bij onafhankelijke zorgverlener zijn geweest die geen zorgen heeft gemeld!

 

Dit is monopolistische dwingzorg en dwangzorg om onze onafhankelijke zorgverleners, zorgnetwerk en professionele deskundigen uit te sluiten! Het is criminele babyroof, kinderdiefstal, kinderontvoering, kindersmokkel, kinderhandel/mensenhandel en slavenhandel door illegale voogdij dat illegale geforceerde adoptie, ontvoering, gijzeling en gedwongen verdwijning is! Dit is zware kindermishandeling, oudermishandeling en mensenmishandeling! Het is onmenselijk, mensonterend en mensonwaardig. Er worden tientallen extreem zware inhumane criminele misdaden tegen onze dochter, mijn vrouw, mijn gezin en mijn familie gepleegd door zware criminelen, dieven, leugenaars, bedriegers, psychopaten en terroristen door corruptie, fraude, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en machtsmisbruik van de overheid, politiek en regering. Sinds 2015 is Gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de onrechtmatige uithuisplaatsing door de decentralisatie van jeugdzorg. Burgermeester Aboutaleb is op de hoogte maar maakt zich medeschuldig met criminele kinderontvoering, kinderhandel en gedwongen verdwijningen van kinderen van zijn verziekte gemeentelijke jeugdzorg wanbeleid dat koploper van meeste onrechtmatige uithuisplaatsingen van Nederland is en hebben de zaken al heel lang niet op de juiste orde! Alle jaren heeft Jeugdbescherming Rijnmond Rotterdam, Kinderbescherming Rotterdam/Den-Haag, Samen Veilig Midden-Nederland en Leger Des Heils Rotterdam de ware oplossingen uitgesloten om leugens en problemen te verzinnen die niet bestaan om hun criminele baan in stand te houden!

 

De partijdige vooringenomen kinderrechter mr. Paling van de corrupte Rechtbank Rotterdam die de onrechtmatige uithuisplaatsing deed had toen een nevenfunctie bij Jeugdzorg Zuid-Holland (bewijs nevenfunctieregister). De president van Rechtbank Rotterdam heeft ook niets met onze klacht gedaan. Beschikking onterechte ondertoezichtstelling 8 juni 2012 gebeurde ook zonder gronden en zonder hoorzitting. Beschikking omtrent onrechtmatige uithuisplaatsing 12 juni 2012 (bewijs beschikking) van Rechtbank Rotterdam. Mijn hele gezin bestaande uit ik de vader, mijn vrouw de moeder en mijn dochter zijn op 30 mei 2012 (bewijs huisarts) en 11 juni 2012 bij 2 verschillende onafhankelijke zorgverleners geweest die beiden geen zorgen gemeld hebben! Toch is mijn dochter Allicia toen ze baby van 6 weken oud was op 12 juni 2012 midden in de nacht gestolen en ontvoerd door onrechtmatige uithuisplaatsing toen ze nog borstvoeding kreeg dat zonder gronden, zonder hoorzitting en zonder gerechtsdeurwaarder! Terwijl 1 dag daarvoor op 11 juni 2012 wij bij onafhankelijke zorgverlener Therapeuticum Helianth in Rotterdam zijn geweest dat een antroposofische gezondheidscenter is! De huisarts en verpleegkundige van Helianth hebben tijdens onze bezoek voor het consultatiebureau geen zorgen gemeld (bewijs gezondheidsverklaring).

 

De daders die Allicia hebben ontvoerd door leugens lopen nog steeds vrij! Het was Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. die de valse melding deed naar de Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam en heb toen het telefoon gesprek opgenomen waar Anthony zei dat hij blij was met de oplossing bij de huisarts. Anthony heeft ons gezin wekenlang lastig gevallen, gestalkt, bedreigd en geterroriseerd kort na bevalling. Desiree L. heeft op de dag van de uithuisplaatsing op 12 juni 2012 mijn vrouw ontvoerd en bedreigd in een geblindeerde SUV met hulp van de totaal onbetrouwbare incompetente corrupte politie. Mijn vrouw en mijn dochter zijn fysiek ontvoerd! Mijn vrouw de biologische moeder van mijn dochter Allicia werd bedreigd dat ze de relatie met mij de biologische vader moest breken, ze mocht geen contact meer met mij en moest op geheim adres wonen want anders zou ze nooit meer de baby en dochter mogen zien. Hun hebben na de onrechtmatige uithuisplaatsing zonder toestemming ook onze baby gevaccineerd waardoor onze dochter erg ziek werd en lang niet meer wilde eten en erge gewicht verlies kreeg en bijna dood ging, ze was in ernstig levensgevaar. De borstvoeding hebben zij ontnomen! Onze dochter mist de ware liefde en ware zorgen van de bloedeigen biologische ouders en familie. Ook hebben hun de biologische vader van Allicia meerdere keren onrechtmatig gearresteerd, opgesloten, mishandeld, gemarteld en hard met vuist in het gezicht geslagen, op de grond gegooid en met meerdere agenten tegelijk op mij om mijn rug en ruggengraat te breken. Omdat ik de criminele hoofddaders en het onrecht hebt geopenbaard moest ook nog is vele duizenden euro's aan dwangsommen betalen om de waarheid in de doofpot te houden! Corrupte rechters maken schuldig aan verzonnen strafbare feiten die niet heb begaan om de criminele babydieven, kinderdieven en kinderontvoerders te beschermen die mijn pasgeboren baby van 6 weken hebben gestolen, ontvoerd, mishandeld, verkracht en mij vrouw hebben ontvoerd en bedreigd dat ze de relatie moest verbreken en op geheim adres moest wonen.

 

Het begon allemaal met een valse zorgmelding door het corrupte Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis vlak na de geboorte van de ziekenhuisbevalling van onze dochter Allicia. De medici van het Erasmus MC hebben mijn gezin erg slecht behandeld en benadeeld. De medici vertelde ons dat onze zorgwensen niet telden en dat we moesten gehoorzamen anders werd gedreigd dat we gelijk uit het ouderlijke gezag gezet zouden worden. Er werd aan mij de vader toestemming gevraagd of ik medische experimenten wilde doen en ik heb daar geen toestemming voor gegeven. Terwijl nergens staat dat medische experimenten verplicht zijn. Er bestaat de Code van Neurenberg dat medische experimenten verboden zijn. Toch hebben hun zonder mijn toestemming mijn dochter kustmatige suikerwater gegeven en synthetische vitamine K toegediend dat kankerverwekkend is! Ook hebben hun hielprikken en bloedprikjes vanuit de hiel genomen dat heel veel pijn bij mijn pasgeboren baby deed na de geboorte. In het boekje (zie boekje tekst) van Erasmus MC staat dat na de geboorte de baby op de borst van de moeder gehouden moet worden genomen voor opwarming en om de borstvoeding op gang te brengen. De medici van Erasmus MC hebben onze baby na de geboorte niet op de borst gelegd en mijn dochter urenlang na bevalling in de confuse gedaan waardoor de borstvoeding is gefrustreerd en geblokkeerd! De medici hebben baby niet aan de borst gelegd maar niet-biologische nutrilon flesvoeding gegeven. De toegang voor een lactatiedeskundige is voor moeder en kind ook geweigerd. Mijn vrouw mocht van de medici ook niet bevallen in het kraamhotel. We kregen wel een hoge ziekenhuisrekening na afloop voor de zeer slechte zorg die Erasmus MC Sophiakinderziekenhuis had gegeven. Erasmus MC hebben ook niets met onze klacht gedaan.

 

Ik en mijn vrouw hebben 1 jaar lang van te voren goed voorbereid op onze thuisbevalling. Mijn vrouw ging langs bij Verloskundigen Rotterdam West die bij het begin zei dat thuisbevalling geen probleem was. De verloskundigen van Rotterdam West wilde mijn vrouw abortus pillen geven (bewijs dossier verloskundige) om onze baby te vermoorden. Op het laatste moment kon de thuisbevalling ineens niet doorgaan en werden leugens verzonnen dat mijn vrouw dood zou bloeden. Terwijl tijdens bevalling geen bloedverlies was. Ik heb toen een holistische verloskundige ingeschakeld voor second opinion die bij ons thuis kwam en die zei dat het geen probleem was voor een thuisbevalling en dat de bloedwaarde ruim binnen de norm was. Toch heeft de reguliere verloskundige achter onze rug de ambulance gebeld om mijn vrouw te ontvoeren naar Erasmus MC! De verloskundige van Rotterdam West stonden klaar met een spuit en toen het hoofdje er bijna uitkwam lieten hun mijn vrouw van 4 hoog met de trap naar beneden lopen. Verloskundige Rotterdam West zei omdat we op 4 hoog woonde kon er geen thuisbevalling plaats vinden. We hadden eerst de thuisbevalling bij de moeder van mijn vrouw geregeld die toen op de begaande grond woonde. Mijn vrouw werd 3 dagen lang na de bevalling in het ziekenhuis tegen haar wil vast gehouden. De medici en verloskundige van Sophia Kinderziekenhuis zeiden dat we geen eigen zorgwensen mochten hebben en dat we de medici moesten gehoorzamen anders zouden we gelijk uit het ouderlijke gezag gezet worden. 

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van het Crisisinterventie Team van Bureau Jeugdzorg Rotterdam kwam ons in het ziekenhuis precies kort na de bevalling ons gezin lastig vallen, stalken, bedreigen en onderdruk zetten. Anthony die de valse zorgmelding deed werkt nu als wijkteamleider voor CJG bij Afrikaanderwijk. Desiree die tijdens de onrechtmatige uithuisplaatsing van 12 juni 2012 van mijn vrouw heeft ontvoerd en bedreigd werd toen ook de liegende gezinsvoogd. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. staat bekend als de heks van jeugdzorg, ze werkte toen voor Bureau Jeugdzorg Rotterdam die later de naam verandert hebben naar Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). Desiree werkt voor een kerk met kinderen en is lid van het CDA en is nu werkzaam bij het onheilige LegerDesHeils Jeugdbescherming Rotterdam die nu ook de illegale voogdij over onze dochter hebben. Desiree maakt schuldig aan ontvoering van mijn baby en ontvoering en bedreiging van mijn vrouw! Desiree ontvoerd pasgeboren baby's & kinderen door pure leugens en fraude om te laten verhandelen en misbruiken in kindermisbruik en kinderhandel netwerken in pedofiele netwerken en satanische kerk gemeenschappen waar kinderen satanisch ritueel door groepsseks misbruikt, verkracht en seksueel uitgebuit worden waar de illegale pleegouders, politieagenten, politici, rechters, en officiers van justitie aan deelnemen en erg schuldig aanmaken aan illegale babyroof, kinderontvoering, kindermisbruik, kinderverkrachting, kinderporno, kindermoord en kinderhandel netwerken allemaal onder het schijnheilige mom van jeugdzorg. Jeugdzorg is de grootste leugen die bestaat bestuurd door leugenaars, bedriegers, pedofielen, kinderontvoerders, kinderverkrachters, kinderhandelaren, mensenhandelaren, zielenknijpers en slavendrijvers! CJG Rijnmond kwam ons na de bevalling ook regelmatig lastig vallen, stalken, bellen en brieven sturen dat wij naar CJG moesten gaan voor controle. CJG is van de overheid en niet onafhankelijk. Terwijl recht hebben op onafhankelijke zorgverlener en de vrije artsenkeuze. Desiree was jarenlang de liegende gezinsvoogd die mijn vrouw heeft ontvoerd, bedreigd en jarenlang heeft gekleineerd, gechanteerd, onderdrukt en mishandeld heeft door monopolistische dwingzorg en dwangzorg door illegale voogdij om onze onafhankelijke zorgverleners en professionele deskundigen uit te sluiten.

 

Dit is 1 van de allerergste dingen wat een mens kan meemaken. Dat mijn biologische dochter Allicia Winklaar al sinds 12 juni 2012 van de liefdevolle zorgzame biologische ouders en tientallen familieleden wordt verwijdert is een zware vorm van kindermishandeling, psychologische verwaarlozing, emotionele verwaarlozing en geestelijke verwaarlozing! Het ontnemen van de eigen identiteit! Het ontwortelen van de bloedeigen familie! Dit is criminele babyroof, kinderontvoering, gijzeling, gedwongen verdwijning, kindersmokkel, kinderhandel, mensenhandel, slavenhandel en slavernij! Ik en mijn vrouw hebben tijdelijk 2 jaar lang tijdelijk in Rotterdam gewoond en zijn toen verhuisd naar Amersfoort. Jeugdbescherming Rotterdam heeft toen de illegale voogdij naar Samen Veilig Midden-Nederland gestuurd die ons 3 jaar na de onterechte uithuisplaatsing ons beiden uit het ouderlijke gezag gezet via corrupte rechter van Rechtbank Midden-Nederland. Samen Veilig heeft toen de illegale voogdij naar LegerDesHeils Jeugdbescherming Rotterdam gestuurd die weigeren om onze biologische dochter Allicia terug te geven aan de biologische ouders en familie!

 

Er is nooit een netwerkonderzoek geweest! Er is niets onderzocht door jeugdzorg! Op de dag van de onrechtmatige uithuisplaatsing op 12 juni 2012 toen was mijn biologische dochter bij de oma die de kraamzorg deed en de politie had daarvoor geen machtiging van binnentreden! Toch is Politie Rotterdam naar binnen gedrongen en hebben de oma van 70 jaar ernstig zwaar mishandeld. De politie heeft onze baby van 6 weken oud met grof geweld hard uit de armen weggerukt terwijl Allicia naakt was, gekolfde borstvoeding kreeg van de oma die van beroep kraamverzorgster was geweest. Er is ook nooit een rapport van binnentreden achter gelaten en we hebben nooit een kopie van de machtiging van binnentreden ontvangen. De politie heeft onterecht ons hele huis overhoop gegooid, al onze spullen doorzocht en computer doorzocht dat zonder verdenking van strafbaar feit! Ik de vader werd ook een half uur lang in mijn eigen woning gegijzeld kort nadat mijn vrouw werd ontvoerd! Mijn baby van 6 weken oud is gestolen en ontvoerd zonder gerechtsdeurwaarder en dat zonder gronden en zonder hoorzitting die nu al 12 jaar lang vermist wordt sinds 12 juni 2012. Niemand heeft al die tijd geen contact met onze dochter Allicia. Waarom mag niemand al 12 jaar lang niet weten waar Allicia is? Hoe het met Allicia gaat? Waarom mag niemand praten? Waarom mag niemand contact en omgang? De moeder kreeg bij het begin maar 1 uur per week omgang, dat al snel 1 uur per maand werd, daarna 1 uur per jaar. De omgang tussen moeder en kind is nu al 2-3 jaar lang stop gezet door het LegerDesHeils. Moeder en kind mochten niet met elkaar praten en niet met elkaar knuffelen van jeugdzorg en LegerDesHeils! Allicia heeft eerste levensjaar al 6 verschillende illegale pleeggezinnen gehad die telkens naar verschillende kerken gaan en naar verre landen in het buitenland met onze dochter! Allicia wordt al 12 jaar lang gegijzeld op verschillende geheime locaties door honderden wildvreemden! Ik de vader heeft mijn dochter maar 3x mogen zien van 1 uurtje, dat was 1x in 2012, 1x in 2013 en laatste keer was sinds begin 2014.

 

Niemand staat boven God de Almachtige. Alleen God is de ware autoriteit en werk! Niemand heeft het recht om God over andere te spelen. Niemand recht om autoriteit over andere te hebben. Niemand heeft het recht tussen ons en te komen. Niemand het recht tussen onze hart & ziel te komen! Niemand recht tussen ons en de natuur te komen! Niemand recht tussen ons en de sterren te komen! Niemand het recht tussen onze dochter, onze gezin en onze familie te komen. Wij hebben van God de Allerhoogste en Almachtige onschendbare universele kosmische goddelijke vrijheden en natuurlijke wetten voor gelukkig gezinsleven en biologische familieband met natuurlijk ouderschap. Alle Kinderrechten (IVRK) en Mensenrechten worden grof geschonden. Universele Mensenrechten (UVRM) en internationale rechten worden grof geschonden. Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) grof geschonden. EVRM Art. 8 "Recht op familie en gezinsleven". De Nederlandse Grondwet wordt geschonden. Grondwet Art. 1 "mag geen onderscheid en discriminatie gemaakt worden op welke grond en levensovertuiging dan ook". Grondwet Art. 10 "Recht op persoonlijke levenssfeer". De soevereiniteit, autonomie en zelfbeschikkingsrecht wordt ook grof geschonden.

 

Niemand heeft het recht met mijn leven en familiezaken te bemoeien. Ik en mijn vrouw zijn 100% onschuldig. Er is nooit een hoorzitting geweest dat zonder gronden door een totaal vooringenomen partijdige corrupte criminele rechter die nevenfunctie bij jeugdzorg heeft. Dit is niet eerlijk en niet onafhankelijk. Er is nooit getoetst op recht en waarheidsvinding. We hebben al tientallen keren geprocedeerd en nog nooit al die tijd nog geen 1 keer een onafhankelijke rechter tegengekomen. De onrechtmatige uithuisplaatsing gebeurde zonder gronden en zonder hoorzitting. We hebben hoger beroep gedaan, cassatie en bodemonderzoek. Heb recht op een eerlijk proces. Hebt recht op onafhankelijke rechter. Heb recht op een openbare zitting. Dit is nooit van ten orde geweest. Er is nooit recht gesproken. Er is nooit getoetst op recht en waarheidsvinding. We leven niet in een rechtsstaat maar een politiestaat, pedostaat en dictatorschap! Er bestaan geen onafhankelijke rechters! Dit is geen vrij land, geen democratie en geen samenleving maar een slavendrijver onderdrukker maatschappij. We hebben recht op gezinsleven, familieleven en familieband. We hebben recht op privacy en rust. We hebben recht op geen inmenging, geen bemoeizorg, geen onderdrukking, geen uitbuiting en geen slavernij. Iedereen die Allicia Winklaar zonder toestemming van de biologische ouders en familie verwijderen zijn zware criminelen, misdadigers, dieven en terroristen die het leven van mijn dochter en mijn vrouw hebben kapot gemaakt! Niemand heeft toestemming van de biologische ouders en familie. Deze criminelen hebben onze gezinsleven, familieband en familie kapot gemaakt, gestalkt en geterroriseerd. De mensenrechten bestaan om gewaarborgd te worden en niet om geschonden te worden.

 

Iedereen die Allicia van de biologische ouders en familie verwijderden zijn erge lafaards en zwakkelingen die te laf en zwak zijn om met hun eigen leven en familiezaken te bemoeien. Hun ouders hebben hun nooit zorgen en liefde gegeven. Hun ouders hebben hun ook nooit manieren geleerd. Hun ouders hebben hun gemaakt door 1 grote fout, mislukking en mochten nooit bestaan. Hun zijn totaal Goddeloze, hartloze, zielloze, onheilige en liefdeloze wezens die dit doen. Hun zijn geen mensen die dit doen want hun hebben alle menselijkheid verloren. Hun hebben totaal geen zelf-respect want zijn hun totaal respectloos! Hun hebben geen empathie en geen inlevingsvermogen. Hun hebben geen emotionele intelligentie. Hun hebben geen kennis en geen bewustzijn. Hun hebben geen eigenwaarde. Zo gaat u niet met uw medemensen om! Die ons dit aandoen zijn de allerergste criminelen en de allerlaagste onderkruipsels. Die alleen blindelings andere volgen en gehoorzamen. Hun zijn te laf & zwak om voor zichzelf te nadenken omdat het hersenloze idioten zijn. Hun zijn de allerergste lafaards en zwakkelingen want hun zijn het lafst van het lafste en zijn het zwakst van het zwakste. We worden onmenselijk, mensonterend behandeld en onterecht benadeeld. Die Allicia van de biologische ouders en familie verwijderen zijn erg jaloers op mijn dochter en mijn familie! Hun zijn erg jaloers op mijn liefde en die van mijn vrouw. Ik heb mijn dochter samen met mijn vrouw bewust gemaakt met ware liefde van onze hart en ziel voor levenswens voor gelukkig gezinsleven en biologische familieband met natuurlijk ouderschap.

 

God zegt mag niet stelen! Alleen van God komt vrijheid en rechtvaardigheid! Niemand heeft recht ons te oordelen want hebben alleen vooroordelen. Niemand het recht om aan ons lichaam te komen! Niemand het recht met onze leven, onze gezin en onze familie te bemoeien! We zijn onterecht benadeeld door leugens, bedrog en valse getuigenissen dat erge misdaden zijn. Alleen God zal oordelen op dag des oordeels! Alleen God zal ons oordelen! Het is een gruwel in God zijn ogen wat er gebeurd! God zal al onze vijanden straffen en vernietigen in de eeuwigheid zodat wij in alle rust, vrede en vrijheid zullen leven voor een gelukkig gezinsleven en biologische familieband! Dat is ons goed recht! Niemand onze toestemming om aan ons lichaam te komen! Ons lichaam is onaantastbaar en onschendbaar! Niemand onze toestemming aan onze dochter te komen! Niemand onze toestemming aan onze gezin & familie te komen! Niemand onze toestemming ons te oordelen! Niemand onze toestemming met ons leven en onze gezin te bemoeien! Geen bemoeienis en geen inmenging! Iedereen die Allicia van de bloedeigen biologische ouders en familie verwijderen zullen door God eeuwig boeten en gestraft worden! Allicia is alleen voorbestemd voor de bloedeigen biologische ouders & familie! Iedereen die Allicia van de biologische familie verwijderen verdienen allemaal de doodstraf en zullen eeuwig gestraft worden door God. Dat is het beloofde woord van God. Alleen God doet al het werk! Wij laten nu alles aan God over! We laten God nu al het werk doen! Iedereen die zwijgt, toekijkt en niets doet is even schuldig! Onze pasgeboren baby van 6 weken gestolen en ontvoerd. Mijn natuurlijke plicht, taak en biologische functie als vader is om mijn dochter 24 uur per dag te beschermen tegen wildvreemden! Mijn biologische rol is dat mijn dochter geen 1 seconde uit mijn oog mag verliezen! Mijn natuurlijke plicht om altijd te vechten voor mijn dochter, mijn gezin en mijn familie. Ik zal nooit opgeven en nooit stoppen totdat mijn dochter Allicia terug is en ons gezin rechtvaardigheid heeft! Wildvreemden zijn levensgevaarlijk, onnatuurlijk en ongezond. Wij verzoeken nu iedereen onmiddellijk met spoed om Allicia Winklaar geboren op 22 april 2012 onmiddellijk terug te geven aan de bloedeigen liefdevolle zorgzame biologische ouders en familie voor terugplaatsing en gezinshereniging voor rechtvaardigheid om Allicia nu acuut met spoed in veiligheid te brengen. We hebben recht op rust, privacy, recht op gezinsleven, familieleven en recht op biologische familieband. We hebben het recht om over onszelf te beschikken en volledig het recht te benutten. We zijn autonoom en soeverein. We hebben onschendbare rechten, natuurlijke wetten en universele vrijheden die onaantastbaar en onschendbaar zijn. We zijn 100% onschuldig! We hebben niets misdaan en niets fout gedaan! We komen op voor de ware belangen en allerbeste zorgwensen voor de allerbeste gezondheidszorg. We zijn 100% goeden biologische ouders & familie! Allicia is van onszelf dat onze eigendom, onze lichaam, onze vlees, onze bloed, onze hart, onze ziel & geest is! Allicia onze bloedeigen dochter bestaat 50% uit de biologische moeder en 50% uit de biologische vader! Allicia krijgt alleen de ware liefde en ware zorg van de bloedeigen biologische ouders & familie! Niemand kan het beter doen dan de bloedeigen biologische familie! Niemand weet het beter dan ons! Alleen wij de biologische ouders weten welke zorg goed voor Allicia is! Alleen wij weten wat het beste voor Allicia is! Alleen wij de bloedeigen biologische zijn zelf-verantwoordelijk voor Allicia! Allicia is van onze hart & ziel dat onze lichaam is! We hebben onze dochter bewust met ware liefde van onze hart & ziel gemaakt voor levenswens voor een gelukkig vrij gezinsleven! We zijn levende vrije zielen! Onze liefde en bewustzijn is eeuwig! We zijn goede ware eerlijke mensen van God! We zijn de meest liefdevolle en meest vredevolle mensen die bestaan op deze hele wereld! Allicia heeft de allerbeste en allerliefste biologische mamma en pappa van de hele wereld! Beëindig nu al deze verschrikkelijke ernstige schendingen van kinderrechten en mensenrechten! Beëindig nu al deze verschrikkelijke inhumane misdaden en wanordelijkheden tegen onze gezin & familie! We hebben onschendbare universele vrijheden! We hebben recht op een vrij leven! We hebben recht op een menswaardig en rechtvaardig bestaan voor een gelukkig gezinsleven en biologische familieband!